Kallelse till årsstämma

Nu är det dags för årsstämma i Sunnersta samfällighet. Grundläggande för ett gott medlemsinflytande är att närvara på stämman. Detta eftersom stämman avhandlar för medlemmen viktiga ekonomiska frågor och att styrelsen behöver rådgöra med dig som medlem vid tyngre beslut.

Stämman äger rum på Torsdag den 26 April kl 19:00 i Karbyskolans matsal.

Den som inte kan delta bör fylla i en fullmakt för ombud.

Bilagor

Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 2012.pdf

Placering av fibernod

Ny fibernod. Längst till höger finns kontakten för Tv-antenn som ansluts till husets befintliga TV-nät via krypgrunden. I mitten sitter ett antal olika data-uttag.

Efter mötet med Teknikbyrån har vi kommit överens om en lösning gällande placeringen av fibernoden i våra hushåll. Av tekniska skäl kommer Teknikbyrån att montera fibernoderna i förrådet under trappan vid lufttrumman (tvåvåningshusen) samt i garderoben där elcentralen sitter (suterränghusen). Teknikbyrån kommer att borra hål i grunden i samband med montering. Teknikbyrån kommer även täta hålet.

De som är intresserade av detaljer läs nedan:

Bakgrund

Bakgrunden är att det i kontraktet stod att fibern förläggs via befintligt hål för TV-antennkabel och att TV-utgången på fibernoden kommer anslutas till första TV-antennuttaget. Denna formulering är ändrad, ny formulering lyder som följer:

Ingång i huskropp sker i befintlig kanalisation in i krypgrund och där dras den fram till varje enskilt hushåll. Entreprenören installerar fibernoden under trappan i tvåvåningshusen. I suterränghusen installeras den i anslutning till elcentralen i garderoben på nedre våningen. Antenn-kabel dras från noden tillbaka in i krypgrund där den lämnas för senare installation till befintligt nät.

Specificering av installation

Att kontraktet är ändrat betyder konkret följande:

 • Tvåvåningshus
  Fibernoden kommer installeras på vägg i förrådet under trappan i anslutning till lufttrumman som går ned till krypgrund. Teknikbyrån kommer att borra hålet till krypgrund. Antennkabel dras från fibernoden tillbaka till krypgrund via det borrade hålet där den lämnas för senare inkoppling till husets befintliga TV-nät. Teknikbyrån kommer även täta hålet.
 • Suterränghus
  Fibernoden kommer installeras på vägg i garderoben i anslutning till elcentralen. Teknikbyrån kommer att borra hålet till krypgrund. Antennkabel dras från fibernoden tillbaka till krypgrund via det borrade hålet där den lämnas för senare inkoppling till husets befintliga TV-nät. Teknikbyrån kommer även täta hålet.

Möjligheten att placera noden på annan plats kvarstår så länge som det är på nedervåningen. Husägaren borrar då hålet själv och ansvarar själv för ansluta TV-antennkabeln från fibernoden till krypgrund där den lämnas för senare inkoppling till husets befintliga TV-nät. Husägaren tätar själv hålet till krypgrund.

Om fibernoden önskas placeras på annan plats än på nedervåningen (exempelvis i garage, på vinden, på övervåning etc) måste detta anmälas snarast till styrelsen för vidarebefordran till Teknikbyrån. Detta blir då en överenskommelse mellan enskild husägare och Teknikbyrån. Eventuellt kan en extra avgift utgå beroende på Teknikbyråns arbetsinsats. Alla detaljer hänvisas till Teknikbyrån.

Vem ansvarar för fibernoden?

Observera att föreningen äger fibernoden och att det åligger enskild medlem att hantera den aktsamt. Den skall installeras i den miljö den är specificerad för, dvs:

Omgivningstemperatur drift: 0° till 50°C
Omgivningstemperatur förvaring: -20° till +60°C
Tillåten fukt: 5% till 90%, icke kondenserande miljö.

Inkoppling till husets befintliga kabelTV-nät

Teknikbyrån kommer endast förbereda inkoppling av TV-utgången på fibernoden till husets befintliga kabelTV-nät. Detta eftersom föreningen ännu inte har tagit något beslut om att ersätta dagens kabelTV-lösning, där kontraktet går ut först 2014. Denna fråga kommer att diskuteras på föreningens årsmöte.

Vårens planering klar

Nu under påskveckan har föreningen planterat alla vägkrukor med panseér och även ställt ut två större krukor i området.
Tyvärr blev inte vädret det bästa men blommorna kommer att klara kylan bra.

Styrelsen skulle även vilja gå ut med en uppmaning om det är någon som har en halvpall i plast som någon medlem kan bidra med till en av vägkrukorna så får ni gärna hör av er på styrelsen AT sunnerstavagen DOT se så tar vi tacksamt emot den.

Styrelsen kommer även att kontakta Seveson på Karby gård, för att få hjälp med lite flyttar av vägkrukorna efter vinterns plogning.

Motioner inför årsstämman 2012

Följande motioner är inlämnade inför föreningsstämman 2012.

 1. Medlemsmotion: Motion om ändrade stadgar för Sunnersta samfällighetsförening.pdf
  Förslag om ändrade stadgar för Sunnersta samfällighetsförening.pdf
 2. Styrelsemotion: Framställan från Styrelsen 1 2012.pdf, avbetalning av lån
 3. Styrelsemotion:Framställan från Styrelsen 2 2012.pdf, köp av mark
 4. Styrelsemottion: Framställan från Styrelsen 3 2012.pdf, Anslutning av TV-kanaler

 

Styrelsemötesprotokoll för året 2011-2012

Nu finns Styrelsens mötesprotokoll från året 2011 – 2012 att läsa för inloggade medlemmar i Sunnersta Samfällighetsförening.

Protokollen finns tillgängliga på adressen: http://sunnerstavagen.se/internt/styrelsemotesprotokoll/

Medlemmar måste först logga in för att kunna läsa protokollet. Endast medlemmar har åtkomst till föreningens mötesprotokoll. Årsmötesprotokollen är däremot publika.