Området

Sunnersta omfattar en del samfälligheter som vi gemensamt förvaltar. För detta ändamål är varje hushåll medlem i en Sunnersta samfällighetsförening vars syfte är att förvalta dessa gemensamma tillgångar. Detaljerad information om exakt vilka samfälligheter som omfattas går att läsa i föreningens stadgar.

Sammanfattat består samfälligheterna av följande:

  • TV-anläggning för distribution av TV inom området
  • Vatten och avlopp med tillhörande dagvatten inom området
  • Gemensamma grönytor

Att bo i ett område av den typ som vi har här, är egentligen en avancerad form av kollektivt boende. Visserligen äger man sin egen fastighet och har härvid mycket stor frihet att göra som man vill med fastigheten  inom ramarna för gällande lagar och bestämmelser.

Eftersom man är medlem och delägare i en samfällighetsförening har man även en rad skyldigheter att svara upp emot. De gemensamma ägodelarna kan man själv inte bestämma över och göra som man vill med. Kravet på respekt och hänsyn till de andra medlemmarna är mycket stort.

Generellt gäller att vi måste alla själva sköta vårt område. Det finns inte någon annan som gör det istället. Och vill vi nu ändå inte göra ett visst arbete själva, måste vi betala för någon entreprenad, vilket kan bli mycket dyrt. Det är därför som det är så viktigt att vi alla samarbetar.

Detta innebär t ex att vi som fastighetsägare måste underhålla gemensamma grönytor (som rabatter, gräsmattor, skogspartier mm). För vissa ändamål anlitar vi entreprenörer, t ex för snöröjning, som hjälp och komplement åt oss själva.


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till området. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Karby och Brottbys fortsatta utbyggnad

Kommunen har bjudit in till nästa skede i planeringsprocessen för utbyggnaden av Karby och Brottby. Detta sker Onsdagen den 8 feb kl 17-  19. Plats: Karbyskolans Matsal Ni kan läsa mer på kommunens hemsida  här.

Print Friendly, PDF & Email

Årsmöteshandlingar, avgifter och städdag

Kallelsen till årsmötet har gått ut till alla medlemmar i brevlådorna under förra veckan. Handlingarna till årsmötet finns nedan i digital form, styrelsen vill uppmana alla som kan att ladda mer handlingar själva och ta med det själva, endast ett fåtal exemplar kommer att skrivas ut. BR och RR Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2016 Inkomst-utgiftsstat 2016 … Fortsätt läsa Årsmöteshandlingar, avgifter och städdag

Print Friendly, PDF & Email

Möte med kommunen om permanent förskola

Kommunen och dess tjänstemän skickade i somras ut ett första förslag om placering av förskolebaracker vid Sunneretavägen. Ett samrådsmöte/informationsmöte hölls också under hösten. Nu har kommunens tjänstemän arbetat om förslaget och har satt ut en dag för information och de har annonserat om detta i lokaltidningen. Informationsmöte kommer att hållas Onsdag den 10 februari kl … Fortsätt läsa Möte med kommunen om permanent förskola

Print Friendly, PDF & Email

Påminnelse Städdag 10 Oktober

Styrelsen påminner att nu på lördag den 10 Oktober är som traditionen bjuder den ordinarie städdagen för hösten. (Andra lördagen i oktober) Alla som kan träffas uppe vid fd TV boden kl 10:00 där vi kommer att gå igenom de uppgifter som behöver göras. Traditionsenligt kommer vi även att grilla korv runt kl 12:30-13:00. Det … Fortsätt läsa Påminnelse Städdag 10 Oktober

Print Friendly, PDF & Email

Kommunens planer att bygga en förskola i området.

Styrelsen har under dagen fått information att kommunen har långt gångna planer på att bygga en förskola i Sunnersta. Under morgondagen (tisdag) kommer två till dokument att läggas till på denna sida. Placeringen av förskolan är tänkt att hamna på åkern mitt emot nr 56 ( grå gatan) och nr 100 ( röda gatan). Ett … Fortsätt läsa Kommunens planer att bygga en förskola i området.

Print Friendly, PDF & Email

Hjälp med vattning av blomkrukor i området

Nu när det äntligen ser ut som att vädret har vänt till det varmare och soligare skulle styrelsen behöva ha hjälp med vattning av alla blomkrukor i området. Detta skulle behöva ske torsdag kväll eller fredag kväll. Vi hoppas att någon i området har tid med detta  denna vecka annars riskerar blommor och växter att … Fortsätt läsa Hjälp med vattning av blomkrukor i området

Print Friendly, PDF & Email

Leverans av fotbollsmålen har kommit

just nu har 4 kolli kommit till oss och ligger vid vändplanen vid gungorna. jag har som plan att börja montera dessa ikväll vid 19:30. om någon annan har möjlighet att hjälpa till så går det fortare och ni är välkomna.   // styrelsen via Fredrik

Print Friendly, PDF & Email

Vårens städdag 9 maj

Vårens städdag kommer att hållas som vanligt den andra lördagen i maj. Alla som kan är välkomna upp till vändplanen vid tv huset där vi startar vid kl 10.00 med de uppgifter som behöver göras. Vi kommer även i år att hålla igång grillen och grilla korv till lunch framåt 12:30 tiden. Som det ser … Fortsätt läsa Vårens städdag 9 maj

Print Friendly, PDF & Email

TV via fiber – information om leverantörer

Imorgon kommer som meddelat tidigare vårt abonnemang med Canal Digital och den gemensamma TV lösningen att gå ut. De flesta kanaler kommer att stängas av. Styrelsen kommer inte att ”släcka” något fysiskt imorgon och det kan vara så att de marksända kanalerna kan fungera ett tag till. Detta vet styrelsen inget om. Men för er som … Fortsätt läsa TV via fiber – information om leverantörer

Print Friendly, PDF & Email

Städdag Lördag 11/10 och nedstänging av TV huset

Den årliga städdagen börjar närma sig och vi har det som planerat andra veckan i oktober. I år infaller detta den 11 / 10 och vi samlas alla som vanligt uppe vid lekplatsen kl 10.00. Alla deltar efter bästa förmåga och vilja. Styrelsen kommer att gå en runda under veckan för att lista olika saker … Fortsätt läsa Städdag Lördag 11/10 och nedstänging av TV huset

Print Friendly, PDF & Email

Containrar uppställda och nytt datum för städdagen

Containrar är uppställda i området för städdagen som ställts in pga dåligt väder. Alla i området kan kasta sitt brännbara trädgårdsavfall i dessa containrar. Dessa töms under veckan och styrelsen hoppas på att vädret blir torrare tills nästa helg då vi planerar städdagen till lördagen, med start kl 10.00 som vanligt.

Print Friendly, PDF & Email

Städdagen inställd.

Städdagen ställs in pga överhängande risk för regn och dåligt väder. Styrelsen återkommer med nytt datum.

Print Friendly, PDF & Email

Städdag 10 maj

Samfälligheten har som tradition att anordna städdag andra lördagen i maj. I år infaller detta den 10 maj. Vi samlad uppe vid övre lekplatsen vid TV Boden kl 10.00, där vi går igenom uppgifter. Styrelsen anordnar sedan korvgrillning vid lunch. Om det blir dåligt väder meddelar styrelsen via hemsidan om annan alternativ dag. alla är … Fortsätt läsa Städdag 10 maj

Print Friendly, PDF & Email

TV kanaler fixade

Under kvällen har de sista nya delarna installerats i TV huset och enligt uppgifter skall nu alla problem med bild och ljud på olika kanaler vara fixade. Styrelsen ber er medlemmar om ni upplever några fler problem med TV kanaler att maila till Styrelsen@sunnerstavagen.se , så kan vi åtgärda uppkomna problem.

Print Friendly, PDF & Email

Skadegörelse under Halloween

Styrelsen har hört från några medlemmar i området att de har blivit utsatta för skadegörelse i området under Halloweenhelgen. Styrelsen vill gärna få in mail från alla som drabbats så att en sammanställning av omfattningen kan göras. Bla har en fastighetsägare fått ägg kastat mot fönster och fasad. Alla som drabbats kan skicka ett mail … Fortsätt läsa Skadegörelse under Halloween

Print Friendly, PDF & Email

Påminnelse Städdag 12 okt

Styrelsen vill påminna om höstens städdag som alltid infaller andra lördagen i oktober varje år. Alla är varmt välkomna upp till den övre lekplatsen vid TV-boden för samling och arbetsfördelning. Vi startar vid kl 10.00.   Korvgrillning sker som vanligt vid 12.30 tiden.   Varmt välkomna   Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Vattenläcka i Österåker

Under gårdagen hade Österåker en vattenläcka som även drabbade Brottby. Roslagsvatten rekommenderar fortsatt att koka vattnet innan användning. Håll er uppdaterade om läget på Roslagsvattens hemsida

Print Friendly, PDF & Email

Nytt datum för att lämna kommentarer till kommunens översiktsplan samt ett nytt samrådsmöte

På kommunens hemsida www.vallentuna.se går följande att läsa idag, Fortsatt dialog om fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby Vi förlänger samrådstiden till den 31 maj då intresset är mycket stort! På samrådsmötet i mars deltog ca 150 personer och möjligheten till dialog med politiker och tjänstemän var därför begränsad. För dig som inte fick möjlighet … Fortsätt läsa Nytt datum för att lämna kommentarer till kommunens översiktsplan samt ett nytt samrådsmöte

Print Friendly, PDF & Email

Måndag 22 april sista dagen för synpunkter

Sista dagen för att ha synpunkter på kommunens översiktsplanen är måndagen den 22:a april.  Jag har precis skickat mina synpunkter till e-postadressen som är angiven på kommunens webbplats. Nedan återger jag mina synpunkter i tron av att fler skickar in synpunkter. Använd klipp och klistra för att skapa dina synpunkter. Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen 186 … Fortsätt läsa Måndag 22 april sista dagen för synpunkter

Print Friendly, PDF & Email

Påverka Sunnerstas framtid nu!

Vallentuna kommun efterfrågar synpunkter på kommunens översiktsplan för Brottby/Karby, denna omfattar som bekant även Sunnersta. Ett samrådsmöte kommer att hållas i Karbyskolans matsal  den 26 mars 2013 kl. 18.30. Då får vi möjlighet att lyssna till kommunens planer för Brottby/Karby, ställa frågor om den fördjupade översiktsplanen samt lämna våra synpunkter på förslaget. I detta inlägg … Fortsätt läsa Påverka Sunnerstas framtid nu!

Print Friendly, PDF & Email

Kommunens framtida planer för oss i Sunnersta

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade den 17 januari 2013 att sända ut ett förslag till medborgarna avseende fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby 2010 till 2030 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Den finns i helhet att läsa på Vallentuna kommuns hemsida. Sunnersta finns nämnt på ett antal ställen. Bland annat på sidan 40 i översiktsplanen enligt bilden … Fortsätt läsa Kommunens framtida planer för oss i Sunnersta

Print Friendly, PDF & Email

Info om kabelTv via fiber uppdaterat

Sidorna som beskriver KabelTv via fiber är uppdaterade: För att beställa KabelTv via fiber hos Ownit skall man ringa deras kundtjänst. Sidan som beskriver hur man praktiskt ansluter husets TV-nät till fiberhubben är kompletterad med en mer utförlig beskrivning.

Print Friendly, PDF & Email

KabelTV via fiber är nu igång!

Styrelsen har under hösten fortsatt med uppgiften att ordna så att det går att förmedla kabelTv via fiber. Nu i veckan blev steg ett av tre klart vilket öppnar upp för fler möjligheter för dig som bor i området att titta på TV. Steg ett Under förra veckan fick föreningen tillbaka avtalet från ATM och … Fortsätt läsa KabelTV via fiber är nu igång!

Print Friendly, PDF & Email

Städdag lördag 13 oktober

Nu är det dax igen för samfällighetens höststäddag. Som vanligt samlas vi alla uppe vid övre lekplatsen kl 10.00 för att gå igenom det som behöver göras. Styrelsen kommer att gå runt denna vecka och skapa en lista över saker som behöver göras. Om ni har något som ni vill/tycker behöver göras så tar styrelsen … Fortsätt läsa Städdag lördag 13 oktober

Print Friendly, PDF & Email

TV-kanalen ”Sjuan”?

Hej, Jag har en liten undran: sedan jag skulle tro att det är 2 veckor så har bilden på Tv-kanalen ”Sjuan” fryst och sett likadan ut. Jag har avvaktat för jag har trott att den skulle komma tillbaka så småningom men nu har det gått rätt lång tid. Borde det felanmälas någonstans? Jag har inte … Fortsätt läsa TV-kanalen ”Sjuan”?

Print Friendly, PDF & Email

Ny gunga på plats

Under gårdagen  sattes en ny bebisgunga på plats. Gungan kommer från företaget HAGS. HAGS är den största leverantören av lekplatsutrustning i Sverige.

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Styrelsen Informerar – TV lösningar i Fibernätet [uppdaterad]

Nu är fibernätet igång och alla medlemmar kan börja beställa tjänster via fibern. En tjänst som kan beställas är TV. I fibernätet finns det två alternativ för TV – IPTV och KabelTv via fiber. Vad IPTv respektive KabelTv via fiber är för något går att läsa på respektive sida, IPTV och KabelTv via fiber. Det finns … Fortsätt läsa Styrelsen Informerar – TV lösningar i Fibernätet [uppdaterad]

Print Friendly, PDF & Email

Anslutningen till stadsnätet aktiverades idag

Idag på eftermiddagen aktiverades anslutningen mot stadsnätet. Detta betyder att de som i förväg har skickat in beställning av IP-tjänster kan nu börja att använda nätet om tjänsteleverantören har aktiverat beställd tjänst. Teknikbyrån har skickat ut instruktioner för inkoppling. Ett års projektering är slut och nu kan vi börja använda nätet.

Print Friendly, PDF & Email

El-fel i området

Röda gatan, Sunnerstavägen 10 till 28 har drabbats av elfel. En av faserna har trillat bort. Elverket har under lördagen ersatt elmatningen från transformatorstationen med en provisorisk kabel som ligger ovan mark i gula plaströr. Röret med kabel kommer att ligga på plats tills felet är åtgärdat. Detta är förmodligen ett kabelfel som har uppstått … Fortsätt läsa El-fel i området

Print Friendly, PDF & Email

Användarinformation om IP-tjänster och dess inkoppling

Inom kort är det möjligt att beställa IP-tjänster via fibern. Därför finns det nu nya sidor som beskriver fibernoden och de tjänster som går att beställa. Läs mer om detta här: Fibernoden Internet IP-telefoni IPTV KabelTV via fiber Sidorna finns att hitta under området i huvudmenyn.

Print Friendly, PDF & Email

Slutbesiktning genomförd med godkänt resultat

Då är slutbesiktningen genomförd med godkänt resultat. Tre kvarvarande avvikelser finns som kommer åtgärdas: Jord skall läggas på grävning i anslutning till lekplatsen mitt i området Asfaltering är inte genomförd vid grävningen utanför nr 154 Jord skall läggas på grävning från anslutning till Karby Skola till områdesnoden. Ingen av dem är hindrande då leveransen är … Fortsätt läsa Slutbesiktning genomförd med godkänt resultat

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Slutbesiktning sker den 22:a maj

På grund av att det har dragit ut på tiden att installera fibernoder i hushåll som inte varit hemma så kommer slutbesiktning att ske den 22:a maj. Om föreningen godkänner leveransen kommer vi få en slutfaktura. När den är betald kan vi enligt kontraktet, börja beställa fibertjänster via fibern. Läs mer om vilka tjänster som … Fortsätt läsa Slutbesiktning sker den 22:a maj

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Vårens planering klar

Nu under påskveckan har föreningen planterat alla vägkrukor med panseér och även ställt ut två större krukor i området. Tyvärr blev inte vädret det bästa men blommorna kommer att klara kylan bra. Styrelsen skulle även vilja gå ut med en uppmaning om det är någon som har en halvpall i plast som någon medlem kan … Fortsätt läsa Vårens planering klar

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Så här ser fiberkabeln ut

Så här ser fiberkabeln ut. Det är den kabel som Teknikbyrån använder mellan distributionsplåtskåpen i området. Den rymmer hela 96 fiber förpackade i 8 gula knippen. Om man skalar ett gult knippe som rymmer 12 fiber var så ser knippet ut som på bilden till höger. Varje fiber är färgmarkerad. Om man dissekerar knippet ännu … Fortsätt läsa Så här ser fiberkabeln ut

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Tjälen kvar i marken

Teknikbyrån var i området igår och konstaterade att kung Bore håller ett fast grepp i marken. Tjälen har inte släppt och eftersom kabelTV-rören är vattenfyllda måste de vänta tills marken har tinat. Hur lång tid det tar är svårt att säga, ett par dagar till en vecka?

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

I ett antal veckor framöver kommer Teknikbyrån att röra sig i området. De kommer även att begära tillträde till våra hus. Det är tyvärr upplagt för att andra obehöriga personer tar tillfället i akt och stjäl saker utomhus eller tom inomhus. Logga in och läs mer om hur du skall undvika detta

Print Friendly, PDF & Email

Fiberinstallation – borra själv till krypgrund?

Har fått en fråga om vilken diameter man skall använda för att borra till krypgrund om fibernoden skall placeras på annat ställe in vid första TV-uttaget. Hålet skall rymma fiberkabeln och en koaxialkabel. Lämplig diameter är 16 – 20 mm, då teknikbyrån kan använda ett VP-rör för att skydda själva kabelgenomföringen. Fibernoden skall anslutas till … Fortsätt läsa Fiberinstallation – borra själv till krypgrund?

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Tidplan fiberinstallation

Nu har vi fått en tidplan från Teknikbyrån för byggandet av fibernätet. För fler detaljer läs om avtalet (Inlägget är endast tillgängligt för medlemmar och kräver därför att du loggar in).  Läs även populärbeskrivningen om vad avtalet innebär praktiskt för dig som husägare. Områdesnätet Områdesnätet består av ett fibernät i området som distribuerar IP-tjänster till … Fortsätt läsa Tidplan fiberinstallation

Print Friendly, PDF & Email

Status bredbandsinstallation

Teknikbyrån hade en plan att börja bygga områdesnätet i början av mars. Som det ser ut nu, men denna väderlek, kommer starten med all sannolikhet att senareläggas. När kanalisationstestet genomfördes konstaterade Teknikbyrån att områdets befintliga kabelTVslangar, som fibern skall dras i, är vattenfyllda vilket gör att de måste vänta med dra fibern tills tjälen släpper … Fortsätt läsa Status bredbandsinstallation

Print Friendly, PDF & Email

Avtalet med Teknikbyrån

Läs om fiberavtalet med Teknikbyrån och vad det innebär. Avtalet om

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Kanalisationstest utfört!

Styrelsen har beställt ett kanalisationstest av Teknikbyrån som har genomförts i området idag. Syftet är att få en uppfattning om hur enkelt eller svårt det är att dra den kommande fiberkabeln i samma slangar som kablarna för KabelTv:n är dragna i. Resultatet av provet utgör ett beslutsunderlag inför beslutet att skriva under fiberavtalet med Teknikbyrån. … Fortsätt läsa Kanalisationstest utfört!

Print Friendly, PDF & Email

Protokoll extra föreningsstämma

Styrelsen publicerar nu protokollet från den extra föreningsstämman 2011-10-08 angående fiberinstallation. Protokollet finner du att läsa på sidan om stämmoprotokoll under datum 2011-10-08. Efter detta möte har styrelsen tillsammans Erik Franzén haft ett nytt möte med Teknikbyrån där kontrakt och villkor diskuterats en gång till. Styrelsen har beslutat att genomföra en testdragning på utvalda ställen … Fortsätt läsa Protokoll extra föreningsstämma

Print Friendly, PDF & Email

Vattenläcka i Vallentuna

Som några kanske har uppmärksammat så har det varit en vattenläcka i Vallentuna på en av huvudledningarna. Du kan läsa mer om utvecklingen på Roslagsvattens hemsida. Rekommendationen har varit att man ska koka vattnet innan användning pga att vattenledningarna har varit tomma på vatten. Mer info här Denna rekomendation gäller inte Karby/Brottby. Vi kan använda … Fortsätt läsa Vattenläcka i Vallentuna

Print Friendly, PDF & Email

Kallelse till Extra Föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet

Tid: 10:00 Datum: 8 oktober 2011 Plats: KARBYSKOLANS MATSAL §1 Stämmans öppnande §2 Fråga om mötets behöriga utlysande §3 Val av ordförande för stämman §4 Val av sekreterare för stämman §5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet §6 Val om införande av fiber i Sunnersta samfällighet §7 Meddelande om vart … Fortsätt läsa Kallelse till Extra Föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet

Print Friendly, PDF & Email

Lånekalkyl för fiberinstallation

Om föreningen fattar beslut om att byta ut kabel-TVanläggningen mot fiber kommer det finnas ett finansieringsbehov omfattande cirka a 1,1Mkr. Tanken är att finansiera detta med ett lån. Nedan finner du några exempel på olika lånekostnader med olika räntesats. Längst ned finns ett Excel-ark bifogat för att i detalj beräkna föreningens månadskostnad. Bilagor investeringskalkyl.xlsx (13,4kB)

Print Friendly, PDF & Email

Fiber till Sunnersta?

  Styrelsen presenterade på senaste årsmötet ett förslag om att uppgradera central-TV-anläggningen. Den låga kvalitén på TV-signalerna har under många år varit ett ständigt återkommande diskussionsämne, vilket inte har minskat i och med att skärmstorleken på nya TV-apparater har ökat vilket ställer större krav på bra signalkvalité för att kunna leverera en bra bild. Förslaget … Fortsätt läsa Fiber till Sunnersta?

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta