Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte

april 25 @ 19:00:00 - 21:00:00

Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 

Tid: 19:00
Datum:25 april 2016
Plats:KARBYSKOLANS MATSAL 

 • 1Årsmötets öppnande
  §2Fråga om mötets behöriga utlysande
  §3Val av ordförande för stämman
  §4Val av sekreterare för stämman
  §5Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera  
    protokollet
  §6Föredragande av årsberättelsen och godkännande av densamma.
  §7Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse.
  §8Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  §10Ersättning till styrelsen och revisorerna
  §11Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
  §12 Val av Styrelse och Ordförande 
 • Val av ordförande för en tid av 1 år 
 • Val av 1 st ordinarie ledamot för en tid av två år 
 • Val av 1 st suppleant för en tid av 1 år 
 • 13Val av revisorer
  Val av 1 st revisorer för en tid av 1 år
  Val av en revisorssuppleant för en tid av 1 år
  §14Val av valberedning 
 • 15Behandling av inkomna motioner
  §16Meddelande om vart stämmoprotokollet hålls tillgängligt
  §17Mötet avslutas
  §18Övriga frågor 
Print Friendly, PDF & Email

Detaljer

Datum:
april 25
Tid:
19:00:00 - 21:00:00