Styrelsen

Varje år utses en styrelse på föreningsstämman. Styrelsen har i uppdrag av föreningens medlemmar att förvalta föreningens tillgångar under mandatperioden så att medlemmarnas intressen vad gäller ekonomi, ordning och etik tillgodoses. Enligt stadgarna skall ordinarie föreningsstämma äga rum under april månad varje år. Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen 2013

Funktion Namn Adress Omval e-post
Ledamot tillika ordförande* Fredrik Sundblad Sunnerstavägen 74 2014 fredrik.sundblad AT sunnerstavagen DOT se
Ledamot tillika kassör Mattias Viktorin Sunnerstavägen 102 2015  mattias.viktorin AT sunnerstavagen DOT se
Ledamot tillika sekreterare Linn Bentley Sunnerstavägen 20 2014 linn.bentley AT sunnerstavagen DOT se
Suppleant Hans Hedström Sunnerstavägen 24 2014 hans.hedstrom AT sunnerstavagen DOT se

*Årsstämman väljer varje år vilken av ledamöterna som skall vara ordförande i styrelsen. Vem i styrelsen  som skall vara kassör, sekreterare etc bestämmer styrelsen själva.

Kontaktar styrelsen görs på kontaktsidan

Felanmälan gatubelysning

Mattias Viktorin är föreningens kontaktperson mot Karby vägförening som ansvarar för gatubelysningen i området. Mattias tar emot och hanterar felanmälan mot vägföreningen avseende trasiga gatulampor.

Revisorer 2013

Funktion Namn Adress Omval
Revisor Peter Werelius Sunnerstavägen 30 2014
Suppleant Åsa Pettersson Sunnerstavägen 148 2014

Revisorerna kontaktas på revisorerna AT sunnerstavagen DOT se

Valberedning 2013

Namn Adress Omval Övrigt
Fredrik Sundblad  Sunnerstavägen 74  2014 Sammankallande
 Jesper Sällström  Sunnerstavägen 72 2014

Valberedningen kontaktas på valberedningen AT sunnerstavagen DOT se


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till styrelsens sammansättning. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Valberedningen söker styrelsemedlemmar till nästa års styrelse.

Valberedningen har fått ett uppdrag från nuvarande styrelse att ta fram nya kandidater till styrelsen. Valberedningen har redan fått ett ja för kandidat till ordförandeposten. De styrelseledamöter som har meddelat att de gärna avgår har haft uppgifterna som sekreterare och dels som suppleant under det gångna året. Om ni är nyinflyttade kan detta vara ett … Fortsätt läsa Valberedningen söker styrelsemedlemmar till nästa års styrelse.

Print Friendly, PDF & Email

Valberedningen letar efter kandidater

Snart är det dags för årsmöte i Sunnersta samfällighetsförening. Valberedningen söker därför efter nya personer som är engagerade och intresserade av att arbeta i föreningens olika organ.  Om du har tankar och idéer om hur vi kan utveckla Sunnersta och vill vara med och påverka föreningens arbete, hör av dig till oss! Styrelsen Enligt föreningens … Fortsätt läsa Valberedningen letar efter kandidater

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta