Medlemsavgifter

Varje medlem i föreningen skall betala medlemsavgift. Avgiften fastställs på föreningens stämma och är från år 2012 fastställd till 4 500kr kronor per fastighet/medlem.

Debitering sker tre gånger per år uppdelat på 1 500 kr per gång.


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till medlemsavgifter. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Årsmöteshandlingar, avgifter och städdag

Kallelsen till årsmötet har gått ut till alla medlemmar i brevlådorna under förra veckan. Handlingarna till årsmötet finns nedan i digital form, styrelsen vill uppmana alla som kan att ladda mer handlingar själva och ta med det själva, endast ett fåtal exemplar kommer att skrivas ut. BR och RR Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2016 Inkomst-utgiftsstat 2016 … Fortsätt läsa Årsmöteshandlingar, avgifter och städdag

Print Friendly, PDF & Email

Årsmötesprotokoll

Inscannat protokoll från föreningsstämman 2015   Protokoll 2015

Print Friendly, PDF & Email

Samfällighetens avgift 2012 [uppdaterad]

Nu ligger avgift 2 av 3 för 2012 i respektive fastighets brevlåda. Läs mer om medlemsavgiften på sidan om medlemsavgifter. Vissa har även fått påminnelser om förfallna avgifter. Skulle dessa vara felaktiga och ni redan har betalat, tveka inte att kontakta kassören, Fredrik Sundblad, fredrik.sundblad AT sunnerstavagen DOT se,  sunnerstavägen 74 eller styrelsen. För att … Fortsätt läsa Samfällighetens avgift 2012 [uppdaterad]

Print Friendly, PDF & Email

Nya medlemsavgifter fastställdes på stämman

Medlemsavgiften till Samfälligheten som alla fastighetsägare skall betala fastställdes på senaste stämman. På stämman sammanställde styrelsen föregående års utfall och kom med ett förslag på hur stor medlemsavgiften skall vara. Stämman för år 2010 fastställde att årsavgiften för 2011 skall vara 2600 kronor per fastighet. Styrelsen fastställde efter stämman att debitering av årsavgiften kommer att … Fortsätt läsa Nya medlemsavgifter fastställdes på stämman

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta