Föreningsstämma

Ordinarie stämma hålls en gång per år, enligt stadgarna skall ordinarie stämma hållas årligen under april månad. Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

Utöver ordinarie stämma finns extra stämma som både styrelsen och föreningens medlemmar kan kalla till. Regelverket för hur detta går till finns beskrivet i stadgarna.

Deltagande på stämma

Grundläggande för ett gott medlemsinflytande är att man går på stämman. Det är inte särskilt tidskrävande om man betänker att stämman avhandlar för medlemmen viktiga ekonomiska frågor och att styrelsen verkligen behöver rådgöra med sina medlemmar vid tyngre beslut. Går man inte dit är det svårt att i efterhand klaga på det som beslutats.

Medlemmar skall kallas till stämma minst 14 dagar innan stämman enligt stadgarna. En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. En mall för fullmakt finns att skriva ut nedan.

Bilagor

Fullmakt för ombud.pdf


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till föreningens stämmor. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Årsmöteshandlingar, avgifter och städdag

Kallelsen till årsmötet har gått ut till alla medlemmar i brevlådorna under förra veckan. Handlingarna till årsmötet finns nedan i digital form, styrelsen vill uppmana alla som kan att ladda mer handlingar själva och ta med det själva, endast ett fåtal exemplar kommer att skrivas ut. BR och RR Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2016 Inkomst-utgiftsstat 2016 … Fortsätt läsa Årsmöteshandlingar, avgifter och städdag

Print Friendly, PDF & Email

Årsmötesprotokoll

Inscannat protokoll från föreningsstämman 2015   Protokoll 2015

Print Friendly, PDF & Email

Årsmöteshandlingar

Nu börjar alla handlingar bli klara och publiceras löpande på denna sida inför årsmötet som kommer hållas den 10 april i Karbyskolans matsal. RESULTATRAPPORT EUBAS ÅRL 2013 BALANSRAPPORT EUBAS ÅRL 2013 Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2014 Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 2014 Inkomst-utgiftsstat 2014 Föreningens TV Ändringar av stadgar

Print Friendly, PDF & Email

Valberedningen söker styrelsemedlemmar till nästa års styrelse.

Valberedningen har fått ett uppdrag från nuvarande styrelse att ta fram nya kandidater till styrelsen. Valberedningen har redan fått ett ja för kandidat till ordförandeposten. De styrelseledamöter som har meddelat att de gärna avgår har haft uppgifterna som sekreterare och dels som suppleant under det gångna året. Om ni är nyinflyttade kan detta vara ett … Fortsätt läsa Valberedningen söker styrelsemedlemmar till nästa års styrelse.

Print Friendly, PDF & Email

Föreningsstämma 2013-04-11 kl 19.00

Kallelse till föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet Tid: 19:00 Datum: 11 april 2013 Plats: KARBYSKOLANS MATSAL Årsmötets öppnande Fråga om mötets behöriga utlysande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Föredragande av årsberättelsen och godkännande av densamma. Fastställande av resultat- och balansräkning samt … Fortsätt läsa Föreningsstämma 2013-04-11 kl 19.00

Print Friendly, PDF & Email

Valberedningen letar efter kandidater

Snart är det dags för årsmöte i Sunnersta samfällighetsförening. Valberedningen söker därför efter nya personer som är engagerade och intresserade av att arbeta i föreningens olika organ.  Om du har tankar och idéer om hur vi kan utveckla Sunnersta och vill vara med och påverka föreningens arbete, hör av dig till oss! Styrelsen Enligt föreningens … Fortsätt läsa Valberedningen letar efter kandidater

Print Friendly, PDF & Email

Styrelsen Informerar – TV lösningar i Fibernätet [uppdaterad]

Nu är fibernätet igång och alla medlemmar kan börja beställa tjänster via fibern. En tjänst som kan beställas är TV. I fibernätet finns det två alternativ för TV – IPTV och KabelTv via fiber. Vad IPTv respektive KabelTv via fiber är för något går att läsa på respektive sida, IPTV och KabelTv via fiber. Det finns … Fortsätt läsa Styrelsen Informerar – TV lösningar i Fibernätet [uppdaterad]

Print Friendly, PDF & Email

Kallelse till årsstämma

Nu är det dags för årsstämma i Sunnersta samfällighet. Grundläggande för ett gott medlemsinflytande är att närvara på stämman. Detta eftersom stämman avhandlar för medlemmen viktiga ekonomiska frågor och att styrelsen behöver rådgöra med dig som medlem vid tyngre beslut. Stämman äger rum på Torsdag den 26 April kl 19:00 i Karbyskolans matsal. Den som … Fortsätt läsa Kallelse till årsstämma

Print Friendly, PDF & Email

Motioner inför årsstämman 2012

Logga in på sunnerstavagen.se och ta del av inskickade motioner införs årsmötet 2012.

Print Friendly, PDF & Email

Påminnelse om att lämna in motioner inför årsmötet

Styrelsen påminner om att medlemmar i Sunnersta samfällighetsförening kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad enligt stadgarna.

Print Friendly, PDF & Email

Kallelse till Extra Föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet

Tid: 10:00 Datum: 8 oktober 2011 Plats: KARBYSKOLANS MATSAL §1 Stämmans öppnande §2 Fråga om mötets behöriga utlysande §3 Val av ordförande för stämman §4 Val av sekreterare för stämman §5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet §6 Val om införande av fiber i Sunnersta samfällighet §7 Meddelande om vart … Fortsätt läsa Kallelse till Extra Föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet

Print Friendly, PDF & Email

Lånekalkyl för fiberinstallation

Om föreningen fattar beslut om att byta ut kabel-TVanläggningen mot fiber kommer det finnas ett finansieringsbehov omfattande cirka a 1,1Mkr. Tanken är att finansiera detta med ett lån. Nedan finner du några exempel på olika lånekostnader med olika räntesats. Längst ned finns ett Excel-ark bifogat för att i detalj beräkna föreningens månadskostnad. Bilagor investeringskalkyl.xlsx (13,4kB)

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta