Slutbesiktning genomförd med godkänt resultat

Då är slutbesiktningen genomförd med godkänt resultat. Tre kvarvarande avvikelser finns som kommer åtgärdas:

  • Jord skall läggas på grävning i anslutning till lekplatsen mitt i området
  • Asfaltering är inte genomförd vid grävningen utanför nr 154
  • Jord skall läggas på grävning från anslutning till Karby Skola till områdesnoden.

Ingen av dem är hindrande då leveransen är godkänd. Den sista punkten ovan åtgärdades idag under eftermiddagen, så den är redan klar.

Det som återstår innan vi kan beställa IP-tjänster är två saker:

  • Föreningen skall betala slutfakturan från Teknikbyrån (pengarna skall finnas på deras konto)
  • Hushållen kommer få information från Teknikbyrån om vilka tjänster som finns och hur man beställer dem.

Slutbesiktning sker den 22:a maj

På grund av att det har dragit ut på tiden att installera fibernoder i hushåll som inte varit hemma så kommer slutbesiktning att ske den 22:a maj. Om föreningen godkänner leveransen kommer vi få en slutfaktura. När den är betald kan vi enligt kontraktet, börja beställa fibertjänster via fibern.

Läs mer om vilka tjänster som finns tillgängliga via fibern här: http://www.vall-net.se

Kommer, när det närmar sig, försöka sammanfatta vad som är möjligt eller inte möjligt att beställa i ett separat inlägg,